کارگاه ها

بدون نویسنده
1395/08/17
2426 بار

جهت ثبت نام در  کارگاه ها با شماره تلفن 66507055 - 021  داخلی ( 525 ) تماس حاصل نمایید.
کارشناس مربوطه : سرکار خانم لشگری
 

دوره آموزش لاپاروسکوپی پیشرفته اسلیو ویژه جراحان عمومی  1395/08/15 لغایت 1395/08/16

دوره آموزش لاپاروسکوپی پیشرفته کولورکتال ویژه جراحان عمومی  1395/08/15 لغایت 1395/08/16

دوره آموزش لاپاروسکوپی پیشرفته هرنی ویژه جراحان عمومی 1395/08/17 لغایت 1395/08/18

دوره آموزش لاپاروسکوپی پیشرفته جراحی لاپاروسکوپیک کبد و سونوگرافی حین عمل ویژه جراحان عمومی 1395/08/17

دوره آموزش اخلاق در پژوهش ویژه پزشکان و پیراپزشکان 95/08/18

دوره آموزشی جوانسازی صورت و پیشانی 95/08/18

اقدامات تغذیه ای، ورزشی و روانشناختی قبل و بعد از جراحی چاقی 1395/08/19

 

 

Sleeve Workshop

شنبه 95/08/15

سالن دکتر فودازی

8:30-8:35
خیر مقدم
دکتر ضرغامی
8:35-9:00
تاریخچه و سیرتکاملی اسلیو
دکتر خلج
9:00-9:30
انتخاب بیمار و اقدامت قبل از عمل اسلیو گاسترکتومی
دکتر خلج
9:30-10:00
آماده سازی بیمار قبل ازعمل
دکتر خلج
10:00-10:30
پزشکی قانونی
دکتر شعبانی
10:30-10:45
استراحت
 
10:45-11:15
آشنایی با registry  کشوری
دکتر مخبر
11:15-11:45
تکنیک جراحی اسلیو
دکتر خلج
11:45-12:15
Redo surgeryafter sleeve
دکتر شاپوری
 
 

 

Sleeve Workshop

یکشنبه 95/08/16

سالن دکتر فودازی

14:00-14:30
عوارض جراحی چاقی
دکتر پکنه
14:30-16:00
Live surgery
دکتر پکنه
16:00-16:15
استراحت
 
16:15-16:45
  managementبعد از عمل اسلیو
دکتر پکنه
16:45-17:15
امنیت و کیفیت در جراحی چاقی
دکتر دارابی
17:15-17:45
Multidisciplinary management  در جراحی چاقی
دکتر مخبر
 

 

شنبه 95/08/15

دکتر امجد سالن خلیج فارس

 
خیر مقدم
13:00-13:05
دکتر امجد
رزکسیون لاپاراسکوپیک کانسر رکتوم:
اندیکاسیونها، کنترااندیکاسیونهای ، اقدامات، تکنیکها و عوارض
13:05-14:30
دکتر امجد
روشهای لاپاراسکوپیک درمان پرولاپس رکتوم
14:30-15:00
 
استراحت
15:00-15:15
دکتر امجد
رزکسیون لاپاروسکوپیک کولون عرضی:
اندیکاسیونها، کنترااندیکاسیونهای ، اقدامات، تکنیکها و عوارض
15:15-16:45
دکتر امجد
ERAS برای کولکتومی لاپاراسکوپیک
16:45-17:00

 

 

 

Colorectal Workshop

یکشنبه 95/08/16

دکتر امجد سالن خلیج فارس

دکتر امجد
Live surgery
8:00-12:00

 

 

 

Hernia Workshop

دوشنبه 95/08/17

سالن دکتر فودازی

8:30-8:35
خیرمقدم
دکتر ضرغامی
8:35-10:30
لاپارسکوپی هرنی انسیزیونال:
اندیکاسونها ، کنترااندیکاسیونهای ، تکنیک  و عوارض
دکتر عبدالحسینی
10:30-10:45
استراحت
 
10:45-12:35
لاپاروسکوپی فتق اینگوینال (TAPP):
اندیکاسونها ، کنترااندیکاسیونهای ، تکنیک  و عوارض
دکتر کلهر


 
 

Hernia Workshop

سه شنبه 95/08/18

سالن دکتر فودازی

8:30-10:30
لاپاروسکوپی فتق اینگوینال (TEP):
اندیکاسونها ، کنترااندیکاسیونهای ، تکنیک  و عوارض
دکتر سعیدی مطهر
10:30-10:45
استراحت
 
10:45-13:00
Live Surgery
دکتر سعیدی مطهر
 
 
 
 

Intraoperative ultrasound & Lap liver Resection Surgery Workshop

دوشنبه 95/08/17

دکتر کیان منش سالن خلیج فارس

دکتر پازوکی
خیر مقدم
7:45-8:00
دکتر کیان منش
نقش سونوگرافی کبد حین عمل لاپاروسکوپی و تکنیکها
8:00-9:00
دکتر کیان منش
اندیکاسیونها و کنترااندیکاسیونهای رزکسیون لاپاروسکوپیک کبد
9:00-9:30
دکتر کیان منش
تکنیکها و عوارض رزکسیون لاپاروسکوپیک کبد
9:30-10:15
دکتر کیان منش
استراحت
10:15-10:30
دکتر کیان منش
Video Live
10:30-13:00

 

 

Face Rejuvenation Workshop

سه شنبه 95/08/18 

سالن دکتر فودازی

8:05-8:00
خیرمقدم
 
9:00-8:05
نقش اندوسکوپی در جوان سازی پیشانی و صورت
دکتر شفیعی
10:00-9:00
تکنیکها و عوارض
دکتر شفیعی
10:15-10:00
استراحت
دکتر شفیعی
12:15-10:15
Live Surgery
دکتر شفیعی
 

 اقدامات تغذیه ای، ورزشی و روانشناختی قبل و بعد از جراحی چاقی

      چهارشنبه  1395/08/19

محل برگزاری:  سالن E ( سالن پرستاری) مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزار کننده: مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

عنوان مطالب
مدرس
زمان
انواع روشهای جراحی چاقی و اهمیت و ضرورت اقدامات درمانی در بیماران قبل و بعد از عمل جراحی چاقی
خانم دکتر مخبر
17:30-17:15
رژیم درمانی قبل از عمل جراحی چاقی
آقای دکتر محمدی
17:45-17:30
رژیم درمانی و مکمل یاری بعد از عمل جراحی جاقی
آقای دکتر طباطبایی
18:15-17:45
ارزیابی روانپزشکی برای جراحی چاقی
آقای دکتر شریعتی
18:45-18:15
نسخه ورزشی در بیماران چاق قبل و بعد از جراحی باریاتریک
خانم دکتر دادگستر
19:15-18:45
پرسش و پاسخ
تمامی اساتید
19:30-19:15