همکاران اجرایی

بدون نویسنده
1395/07/13
2259 بار

دبیر اجرایی کنگره : دکتر محسن پازوکی

مدیر روابط عمومی کنگره : دکتر فولاد اقبالی

مدیر امور بین الملل کنگره : دکتر سید ستار دارابی

سایر همکاران :

دکتر غلامرضا محمدی فارسانی


دکتر مهدی یوسف

آرزو ایزدنیا

بتول جعفری

سمیرا لشگری

سهیل احمدی

کامران احمدی

محدثه پیشگاه رودسری

مریم بیت اللهی