تاریخ های مهم MISTIC 2016 جهت ثبت نام و مقالات و نمایشگاه ها

بدون نویسنده
1395/08/17
2533 بار

تاریخ های مهم MISTIC 2016

آغاز ثبت نام در کنگره

15 خرداد 1395

آغاز ارسال مقالات

15 خرداد ماه 1395

پایان ارسال مقالات

31 شهریور ماه 1395
(مهلت ارسال خلاصه مقالات تا تاریخ 20 مهرماه 1395 تمدید شد)

پایان رزرو غرفه نمایشگاهی با تخفیف

31 شهریور ماه 1395

پایان فرصت ثبت نام زودرس با تخفیف

30 مهرماه 1395

اعلام نتایج داوری مقالات

30-29 مهرماه 1395

پایان رزرو غرفه نمایشگاهی

10 آبان ماه 1395

پایان فرصت ثبت نام در کنگره از طریق سایت

18 آبان ماه 1395

تاريخ برگزاری کنگره

21-19 آبان ماه 1395