هزینه / شماره حساب

بدون نویسنده
1395/08/16
2540 بار

حق ثبت نام شرکت در کنگره به شرح جدول زیر می باشد و لازم است که مبالغ ریالی به شماره حساب  381/8000/11410116/1بانک پاسارگاد کد 381  به نام آقایان پازوکی ، خلج ، سعیدی مطهر واریز شده و اطلاعات فیش به دقت در فرم ثبت نام وارد گردد. لطفا فیش واریزی را در زمان کنگره به همراه داشته باشید و به دبیر خانه کنگره ارایه دهید.

 

 

هزینه ثبت نام

گروه

عادی زود هنگام

3/500/000 ریال

3/000/000 ریال

فوق تخصص
فلوشیپ
متخصص

2/500/000 ریال

2/000/000 ریال

پزشک عمومی
و
PHD

1/500/000 ریال

1/200/000 ریال

کارشناس ارشد
و
کارشناس

1/000/000ریال

800/000ریال

کاردان