برنامه کامل کنگره

بدون نویسنده
1395/08/17
6228 بار

بسمه تعالی

برنامه علمی دوازدهمین کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی

تهران- سالن همایش های رازی

19-21 آبان ماه 1395

صبح روز اول- 19 آبان -  سالن A

زمان
عنوان سخنرانی ها
سخنران

8:00-8:05

قرائت قرآن و سرود

 

8:05-8:20

خیر مقدم ریاست کنگره + نقش جراحی درون بین در جراحی گوش، گلو و بینی و جایگاه ایران

دکتر محمد فرهادی

(متخصص گوش و حلق و بینی)

8:20-8:30

خیر مقدم دبیر علمی کنگره  

دکتر پازوکی( متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

 

هیات رئیسه : دکتر فاضل دکتر کلباسی دکتر موسوی دکتر کیانمنش

 

 8:30-8:40

 نقش جراحی درون بین در جراحی عمومی و جایگاه ایران

دکتر کلباسی (متخصص جراحی عمومی)

8:40-8:50

نقش جراحی های درون بین در جراحی های ژنیکولوژیک و جایگاه ایران

دکتر موسوی

(متخصص زنان )

8:50-9:00

نقش جراحی درون بین در جراحی ارتوپدی و جایگاه ایران

دکتر غلامعلی عکاشه

( متخصص ارتوپدی)

9:00-9:15

خطاهای پزشکی

دکتر آرامش ( متخصص اخلاق پزشکی)

10:00-9:15

پانل اخلاق پزشکی

دکتر فاضل –دکتر هدایت –  دکتر سید مهدی جلالی – دکتر موسوی – دکتر دوایی – دکتر طالب پور – دکتر عکاشه 

گرداننده : دکتر آرامش( اخلاق پزشکی - آمریکا)

10:15-10:00

پذیرایی

 

 

هیات رئیسه: دکتر طالب پور دکتر پازوکی –دکتر قوامی - دکتر کلباسی

 

10:30-10:15

چگونه ERAS را در ایران جاری کنیم؟

دکتر سروش(متخصص جراحی عمومی)

10:45-10:30

چرا لاپاروسکوپی

دکتر طالب پور(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

11:00-10:45

تحول لاپاروسکوپی در Preop and postop

دکتر پکنه(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

12:00-11:00

پانل : عوارض جراحی های کم تهاجمی+ سوختگی +شکستگی وسایل حین عمل

دکتر پورسیدی - دکتر بیاتی ( متخصص جراحی عمومی )

گرداننده : دکتر طالب پور(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

12:00-13:00

نهار و نماز

 

 

هیات رئیسه : دکتر عاشق دکتر سروش دکتر محمودیه دکتر میر

 

13:15-13:00

لاپاروسکوپی تشخیصی : اندیکاسیون ها و تکنیک ها

دکتر بیاتی ( متخصص جراحی )

13:30-13:15

لاپاروسکوپی تشخیصی : برای موارد الکتیو و اورژانس  

دکتر محمودیه (متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

14:30-13:30

پانل : انواع تروکارها- Visiport- میکرو – عوارض پورت گذاری

دکتر زندی- دکتر طالب پور – دکتر علی بیگی – دکتر سعیدی مطهر – دکتر سادات منصوری

گرداننده : دکتر عبدالحسینی (متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

15:30-14:30

جراحی زنده- کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک

 

16:20-15:30

پانل Set Up دستگاه های درون بین، اسکراپ، LED، تصاویر سه بعدی، Pixel، فشار گاز، وسایل Curve

دکتر سعیدی مطهر-دکتر  کلیدری –

گرداننده : دکتر صفامنش (متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

 

کولورکتال: هیات رئیسه :  دکتر عزیزی دکتر امجد دکتر وحیدحسینی دکتر عالم رجبی

 

16:30-16:20

همی کولکتومی لاپاروسکوپیک راست(LRHC)

دکتر زمانی ( جراح کولورکتال)

16:40-16:30

همی کولکتومی لاپاروسکوپیک چپ (LLHC)

دکتر عبدالهی ( جراح کولورکتال)

16:50-16:40

کولکتومی لاپاروسکوپی در بیماریهای خوش خیم

دکتر به بو( جراح کولورکتال)

17:00-16:50

کولکتومی لاپاروسکوپی در بیماران پر خطر

Dr.Amjad

17:10-17:00

پذیرایی

 

17:20-17:10

اثر لاپاروسکوپی در تعداد لنف نودهای دایسکت شده در جراحیهای کولوکتال

دکتر کشوری( جراح کولورکتال)

17:30-17:20

لاپاروسکوپیک پروکتکتومی وTME

دکتر یوسف فام( جراح کولورکتال)

17:40-17:30

TEM/ TAMIS

دکتر توسلی( جراح عمومی)

17:50-17:40

اثر لاپاروسکوپی در حفظ اسفنکتردر کانسر های رکتوم

دکتر بنان زاده ( جراح کولورکتال)

18:00-17:50

جراحی های هیبرید

دکتر وحید حسینی ( جراح کولورکتال)

18:10-18:00

رکتوپکسی ونترال لاپاروسکوپیک

دکتر عالم رجبی( جراح کولورکتال)

18:20-18:10

تکنیک های جدید در جراحی های لاپاروسکوپیک کولورکتال

دکتر محمدی پور( جراح کولورکتال)

18:30-18:20

درمان جراحی بیماریهای کولورکتال: روبوتیک یا لاپاروسکوپیک

دکتر فشارکی زاده ( جراح کولورکتال)

19:30-18:30

پانل تصمیم گیری صحیح در جراحی های لاپاروسکوپی کولون

دکتر عزیزی- دکتر وحید حسینی – دکتر بنان زاده – دکتر عبدالهی – دکتر تولیت – دکتر به بو

گرداننده : دکتر عالم رجبی( جراح کولورکتال)

 

 

 

 

صبح روز اول- 19 آبان -  سالن B

زمان
عنوان سخنرانی ها
سخنران

 

هیات رئیسه: دکتر قناعتی دکتر سیدمهدی جلالی دکتر سعیدی مطهر دکتر بربند

 

11:10-11:00

روشهای کم تهاجمی در رادیولوژی و جایگاه آن در ایران

دکتر اخلاق پور( متخصص رادیولوژی)

11:20-11:10

اینترونشن های پرکوتانه مجاری صفراوی

دکتر قناعتی( متخصص رادیولوژی)

11:30-11:20

ERCP از طریق Remnant معده بای پس شده

دکتر دوغایی مقدم (متخصص گوارش)

11:40-11:30

RFAو میکروویو

دکتر صابری(متخصص رادیولوژی)

11:50-11:40

Conversion عمل لاپاروسکوپی به باز و اندیکاسیون های آن

دکتر علی بیگی (متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

12:00-11:50

جراحی لاپاراسکوپیک ترانس گاستریک گزارش یک روش جدید

دکتر توسلی ( متخصص جراحی)

12:00-13:00

ناهار و نماز

 

14:00-13:00

پانل : انواع روشهای لاپاروسکوپی و کم تهاجمی : LAP-NOTES-SILS-MICRO

دکتر عیدی – دکتر شاپوری

گرداننده : دکتر پکنه(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

 

هیات رئیسه: دکتر قوامی –دکتر کلیدری- دکتر جنگجو- دکتر کارگر

 

14:10-14:00

جراحی اندولومینال ، هدف جدید جراحی هیپرید اندولاپاروسکوپیک

دکتر شهرام نظری( متخصص جراحی)

14:20-14:10

بالون میوتومی و آشالازی- اندیکاسیون ها و عوارض

دکتر آگاه  (فوق تخصص گوارش)

14:30-14:20

میوتومی جراحی با تکنیک های کم  تهاجمی- اندیکاسیون ها و عوارض

دکتر پازوکی(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

15:30-14:30

جراحی زنده : کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک

 

15:40-15:30

پیشگیری از آسیب مخاطی حین درمان لاپاروسکوپیک آشالازی

دکتر عبدالحسینی(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

15:50-15:40

آسیب مخاطی حین درمان لاپاروسکوپیک آشالازی Management: Video session

دکتر شاپوری (متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

16:05-15:50

Management عدم پاسخ به میوتومی در آشالازی و POEM

دکتر فروتن (فوق تخصص گوارش)

16:15-16:05

فوندوپلیکاسیون در درمان آشالازی- انواع- تکنیک ها

دکتر محمودیه(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

17:00-16:15

پانل: آشالازی بررسی فوندوپلیکاسیونهای Dor و  Toupet- پیگیری پس از درمان میوتومی- پرفوراسیون حین میوتومی –اندوسکوپی - مانومتری

دکتر عبدی ( فوق تخصص گوارش)–دکتر خلج

گرداننده : دکتر پازوکی (متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

17:10-17:00

پذیرایی

 

 

هیات رئیسه: دکتر امینی دکتر سادات منصوری دکتر شباهنگ دکتر خطیب

 

17:20-17:10

جراحی کم تهاجمی در اورژانس های foregut- پرفوراسیون معده

دکتر جلالی(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

17:30-17:20

تکنیک های جدید برای تعبیه لاپاروسکوپیک گاسترستومی تیوب

دکتر صیادی(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

17:40-17:30

رزکسیون لاپاروسکوپیک تومور دئودنوم (D4)- ویدئو

دکتر علی بیگی(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

 

 

 

17:50-17:40

رزکسیون لاپاروسکوپیک تومورهای GIST

دکتر صفامنش (متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

18:00-17:50

جراحی کم تهاجمی در بدخیمی های معده

دکتر ضرغامی فرد(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

18:10-18:00

D2: Video session گاسترکتومی لاپاروسکوپیک

دکتر Dr.Ghavami

19:00-18:10

پانل: گاسترکتومی توتال و ساب توتال کم تهاجمی- وج رزکسیون -واگوتومی

دکتر جنگجو – دکتر حبیب الله محمود زاده

 گرداننده : دکتر خلج  (متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

 

هیات رئیسه: دکتر سعیدی مطهر دکتر صیادی دکتر صفامنش دکتر ضرغامی

 

19:10-19:00

روشهای متفاوت بستن استامپ در آپاندکتومی لاپاروسکوپیک

دکتر کرمان ساروی(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

19:20-19:10

عوارض آپاندکتومی لاپاروسکوپیک: نحوه Management عوارض

دکتر دارابی(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

19:30-19:20

نقش لاپاروسکوپی در درمان نئوپلاسمای آپاندیس- کنتراندیکاسیونها و اندیکاسیون ها

دکتر اقبالی(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

 

 

 

 

 

صبح روز اول- 19 آبان -  سالن C

زمان
عنوان سخنرانی ها
سخنران

 

هیات رئیسه : دکتر امامی -دکترشاهوردیانی دکتر شفیعی  - دکتر عبدل زاده

 

11:00-11:15

نقش جراحی های کم تهاجمی در جراحی پلاستیک و جایگاه آن در ایران

دکتر امامی( جراحی پلاستیک)

11:15-11:30

تاریخچه و اصول استفاده از روش های کم تهاجمی در جراحی پلاستیک

دکتر شاهوردیانی( جراحی پلاستیک)

11:30-11:45

تقسیم بندی انواع تروماهای صورت

دکتر ابراهیمی( جراحی پلاستیک)

11:45-12:00

معرفی روش های کم تهاجمی در آسیبهای اسکلتی صورت

دکتر شفیعی( جراحی پلاستیک)

12:00-13:00

ناهار و نماز

 

13:00-14:00

Video session- جراحی کم تهاجمی بازسازی صورت تروما

دکتر شفیعی( جراحی پلاستیک)

14:00-14:15

مقایسه روش های کم تهاجمی و تهاجمی در آسیبهای اسکلتی صورت

دکتر لقمانی( جراحی پلاستیک)

14:15-14:30

آسیب شناسی تغییرات منجر به پیری در صورت

دکتر عبدلی زاده( جراحی پلاستیک)

14:30-14:45

نقش روش های کم تهاجمی در جوان سازی پیشانی و اطراف چشم

دکتر حسینی( جراحی پلاستیک)

14:45-15:00

نقش روش های کم تهاجمی در جوان سازی میانه صورت

دکتر فاطمی( جراحی پلاستیک)

15:00-15:15

معرفی چالشی بیماران ترومایی و جوان سازی صورت به روش کم تهاجمی

دکتر شفیعی( جراحی پلاستیک)

15:15-15:30

6-step upper face liftingروش کم تهاجمی اندوسکوپیک

دکتر بهمنی کشکولی( فلوشیپ جراحی اوکولو پلاستیک)

16:30-15:30

پانل جراحی های کم تهاجمی در رشته جراحی پلاستیک

دکتر شاهوردیانی – دکتر شفیعی – دکتر لقمانی – دکتر نجات حسینی – دکتر ابراهیمی – دکتر عبدل زاده

گرداننده : دکتر شفیعی( جراحی پلاستیک)

17:00-16:30

جراحی زنده

دکتر شفیعی( جراحی پلاستیک)

17:15-17:00

پذیرایی

 

 

 

 

 

صبح روز اول- 19 آبان -  سالنD

زمان
عنوان سخنرانی ها
سخنران

 

هیات رئیسه : دکتر موذن دکتر بهلولی دکتر جعفری دکتر کریمیان

 

11:10-11:00

بکارگیری لیزرهای کم توان تکنیکهای غیر تهاجمی

دکتر مجد آبادی(متخصص لیزر)

11:20-11:10

کاربرد لیزر در ژنیکولوژی

دکتر خلیلی( متخصص زنان)

11:30-11:20

ارزیابی شبیه ساز مجازی لاپاروسکوپی

دکتر گل چای( متخصص جراحی)

11:40-11:30

معرفی دستگاه شبیه ساز Sina

گروه مهندسین

11:50-11:40

لاپاروسکوپی bedside بدون بیهوشی عمومی و اتاق عمل با بکارگیری خوداسکوپ

دکتر خوشنواز(متخصص جراحی)

12:00-11:50

مقایسه 2 پوزیشن برای اسپلنکتومی لاپاروسکوپیک

دکتر صفری ( متخصص جراحی)

13:00-12:00

ناهار و نماز

 

 

هیات رئیسه: دکتر سعادتی دکتر کریمی دکتر کلهر دکتر پور سیدی

 

13:15-13:00

فیوژن بین مهره ای لترال لومبار مایل (OLLIF)

دکتر حمید عباسی ( متخصص جراحی ستون فقرات)

13:3013:15

مقایسه آسیب بافتی پس از جراحی کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک بوسیله انرژی اولتراسوند  با انرژی مونوپولار

دکتر دلاوری ( متخصص جراحی)

13:45-13:30

Video session+گزارش چند مورد عمل اندوسکوپیک با پروسیچر کوله سیستوستومی بجای کوله سیستکتومی باز

دکتر رازقیان جهرمی ( متخصص جراحی)

14:00-13:45

Video session+گزارش یک مورد بستن مجرای صفراوی مشترک حین عمل کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک

دکتر عالم رجبی ( متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی کولورکتال)

14:15-14:00

اثر پنوموپریتوین با فشار پائین در مقایسه با پنوموپریتوین با فشار استاندارد روی درد و پس از عمل در کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک

دکتر سعادتی ( جراح توراکس)

14:30-14:15

Video session+ Redo cholecystectomy

دکتر صفری ( متخصص جراحی)

14:45-14:30

ایجاد چسبندگی پس از کوله سیتکتومی  لاپاروسکوپیک بدلیل پارگی کیسه صفرا حین عمل

دکتر طهماسبی( متخصص جراحی)

15:00-14:45

طولانی ترین کوله سیستکتومی من

دکتر عسگری( متخصص جراحی)

15:15-15:00

معرفی حجامت (فلبوتومی) به عنوان یک روش کم تهاجمی از ابن سینا

دکتر محمدی فارسانی( متخصص تغذیه)

 

 

صبح روز اول- 19 آبان -  سالن E ( سالن پرستاری)

زمان
عنوان سخنرانی ها
سخنران

12:00-11:30

تاریخچه جراحی لاپاروسکوپی

دکتر پازوکی ( متخصص جراحی- فلوشیپ درون بین)

13:00-12:00

ناهار و نماز

 

13:20-13:00

ابزار لاپاروسکوپی

دکتر علی بیگی( متخصص جراحی- فلوشیپ درون بین)

14:10-13:20

نقش پرستاری در مراقبت های بیماران لاپاروسکوپی

دکتر مهدی ذهبی

15:30-14:10

پانل : ارزش MIS ، انواع جراحی های کم تهاجمی

دکتر یگانه ( متخصص ارتوپدی) – دکتر نجاران ( ارولوژیست-فلوشیپ اندویورولوژی)- دکتر رخ گیره ( متخصص زنان فلوشیپ جراحی درون بین) خانم ساداتی – دکتر جاریانی –دکتر ذهبی – آقای وزیرزاده – خانم خورشید وسمه ای

گرداننده :دکتر پکنه ( متخصص جراحی- فلوشیپ درون بین)

16:00-15:30

نقش آموزش ارگونومی برای پرستاران در کیفیت عمل های جراحی MIS

دکتر پکنه ( متخصص جراحی- فلوشیپ درون بین)

16:30-16:00

خارج کردن نمونه های جراحی بعداز عمل لاپاروسکوپی ( Extraction)

دکتر ضرغامی فرد( متخصص جراحی- فلوشیپ درون بین)

16:45-16:30

بایدها و نباید های پرستاری در لاپاروسکوپی

دکتر جاریاینی

17:15-16:45

ارزیابی مشکلات بیماران چاق در مورد مراقبت های پرستاری از دیدگاه انان و دیدگاه پرستاران

خانم لیلا ساداتی

 

 

صبح روز دوم- 20 آبان -  سالن A

زمان
عنوان سخنرانی ها
سخنران

8:00-8:15

نقش جراحی های درون بین در جراحی های ژنیکولوژیک و جایگاه آن در ایران

دکتر موسوی (فلوشیپ جراحی دروبین بین زنان )

 

هیات رئیسه: دکتر مهدیزاده دکتر عسگری دکتر موسوی – دکتر مهدوی

 

8:15-8:30

Management لاپاروسکوپیک Stress incontinency

دکتر عسگری (فلوشیپ جراحی دروبین بین زنان )

8:30-8:45

معمای اندومتریوزیس

دکتر مهدیزاده(فلوشیپ جراحی دروبین بین زنان )

8:45-9:45

پانل: برخورد اتفاقی با توده تخمدانی حین جراحی

دکتر چایچیان – دکتر عسگری – دکتر موسوی- دکتر پازوکی

گرداننده : دکتر مهدیزاده  (فلوشیپ جراحی دروبین بین زنان )

9:45-10:00

جراحی لاپاروسکوپی در اندومتریوز پیشرفته

دکتر مهدوی(فلوشیپ جراحی دروبین بین زنان )

10:00-10:15

پذیرایی

 

 

هیات رئیسه:  دکتر آصف جاه دکتر مهرافزا- دکتر حسینی دکتر دبیراشرفی

 

10:15-10:30

درگیری کولورکتال در اندومتریوزیس+ نمایش فیلم

دکتر عالم رجبی (فلوشیپ جراحی کلورکتال )

10:30-10:45

اندومتریوز روده و درد مزمن لگنی - Video session  

دکتر خدیجه شادجو( متخصص زنان)

10:45-10:55

بررسی فراساختاری پریتوان لگنی در بیماران با درد مزمن لگن و اندومتریوز خفیف در همراهی با کرمو اندوسکوپی

دکتر طاهرمنش (فلوشیپ جراحی دروبین بین زنان )

10:55-11:05

درمان لاپاروسکوپیک مشکلات سیستم ادراری در زنان

دکتر حسینی  (فلوشیپ جراحی دروبین بین زنان )

11:25-11:05

Video session – اندومتریوز

دکتر مهدوی (فلوشیپ جراحی دروبین بین زنان )

11:35-11:25

هرنی محل تروکار متعاقب پروسیجرهای لاپاروسکوپیک

دکتر رخگیره ( فلوشیپ جراحی درون بین زنان)

11:45-11:35

توتال لاپاروسکوپیک هیسترکتومی

دکتر مهرافزا( فلوشیپ جراحی درون بین زنان)

12:00-11:45

Video session – هیسترکتومی

دکتر حسینی  (فلوشیپ جراحی دروبین بین زنان )

13:00- 12:00

ناهار و نماز

 

14:00-13:00

پانل: تشخیص و درمان عوارض آسیب های  اینترا و رتروپریتونئال در جراحی های لگنی

دکتر به بو – دکتر مهدیزاده – دکتر سیم فروش- دکتر حسینی – دکتر آصف جاه

گرداننده: دکتر آصف جاه (فلوشیپ جراحی دروبین بین زنان )

14:10-14:00

Manage  لاپاروسکوپیک Mass آدنکسال با منشاء GIST  : Video session  

دکتر نوری ( متخصص زنان)

14:20-14:10

Video session – حاملگی هتروتوپیک متعاقب IUI/ درمان موفق با لاپاروسکوپیک سالپنگوستومی و ادامه حامگی نرمال

دکتر مرادان ( متخصص زنان )

14:30-14:20

سطوح AMH قبل و بعد از کوتریزاسیون اندومتریوما با لیزر Co2  

دکتر دبیر اشرفی(متخصص زنان  )

15:30-14:30

جراحی زنده –کله سیستکتومی لاپاروسکوپی

 

 

هیات رئیسه : دکتر توسلی دکتر حسن توکلی دکتر یعقوبی- دکتر علی بیگی

 

15:40-15:30

دایسکشن پوسترپور شیت رکتوس برای ترمیم با مش به روش Sublay در هرنی اینسیزیونال

دکتر عبدالحسینی(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

15:50-15:40

نقش جراحی کم تهاجمی درموارد هرنی های انسیزیونال بزرگ

دکتر خطیب سمنانی (متخصص جراحی عمومی )

16:00-15:50

آیا رزکسیون یا فیکس ساک هرنی در هرنی اینسیزیونال و اینگواینال لازم است؟

دکتر سعیدی مطهر(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

16:10-16:00

پیشگیری از fold مش در زمان ترمیم هرنی اینسیزیونال- Tips + Tricks

دکتر علی بیگی(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

16:20-16:10

پیشگیری از سروما در جراحی هرنی اینسیزیونال

دکتر جنگجو(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

16:30-16:20

بحث در مورد یک تکنیک در خصوص ترمیم لاپاروسکوپیک هرنی انسیزیونال

دکتر کارگر ( متخصص جراحی )

16:40-16:30

ترمیم لاپاروسکوپیک هرنی اینسیزیونال عود شده Tips + Tricks

دکتر شجاعی فرد ( جراحی عمومی)

17:20-16:40

پانل: هرنی اینسیزیونال- سایز فتق- عوارض و عفونت ها

دکتر جلالی -  دکتر علی بیگی –دکتر خطیب

 گرداننده : دکتر کارگر(متخصص جراحی  )

17:30-17:20

پذیرایی

 

 

هیات رئیسه: دکتر عاشق – دکتر حائری – دکتر کشوری- دکتر نکویان

 

17:40-17:30

TEP بهتر است یا TAPP؟ اندیکاسیون ها و کنتراندیکاسیون ها

دکتر پکنه (متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

17:50-17:40

فیکس مش در TAPP به روش ترانس کوتانئوس(خطرات- منافع)

دکتر امینی(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

18:00-17:50

نقش جراحی کم تهاجمی درموارد عود شده و دو طرفه هرنی اینگوئینال

دکتر نیکویان(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

18:10-18:00

مقایسه بین تکنیک های FIX مش (Tacker VS suturing  )

دکتر کلیدری(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

18:20-18:10

Management واکنش به مش پس از جراحی کم تهاجمی هرنی اینگوئینال

دکتر عیدی(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

18:35-18:20

 عفونت مش پس از TAPP

(case presentation) پیشگیری و درمان

دکتر جلالی(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

18:45-18:35

Video sessionجراحی لاپاروسکوپیک TEP           

دکتر قوامی(متخصص جراحی عمومی )

19:30-18:45

پانل: موارد اینکارسره و استرانگوله هرنی اینگوئینال- هرنی فمورال- موارد دو طرفه –واکنش به مش

دکتر سعیدی مطهر  - دکتر قوامی 

گرداننده : دکتر سعادت  (متخصص جراحی)

 

 

 

 

صبح روز دوم- 20 آبان -  سالن B

زمان
عنوان سخنرانی ها
سخنران

 

هیات رئیسه : دکتر کلباسی دکتر بربند- دکتر جلال رضایی دکتر پکنه

 

8:00-8:10

آناتومی مجاری صفراوی- موارد تیپیکال و آتیپیکال رویکردها

دکتر دهقان(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

8:20- 8:10

مکانیسم های آسیب مجاری صفراوی

دکتر کلباسی(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

8:20-8:30

تکنیک های تصویر برداری برای دایسکشن مطمئن- سونوگرافی و کلانژیو گرافی حین عمل

دکتر سعیدی مطهر(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

8:30-8:40

Management لاپاروسکوپیک سندروم MIRIZZI، Literature Review، Case Report

دکتر ضمیری(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

9:10-8:40

پانل: کوله سیستیت ناشی از سنگ – آبسه – فیستول –جراحی - Stent

دکتر قلی پور – دکتر زندی – دکتر شالجی

گرداننده : دکتر بربند(متخصص جراحی )

9:20-9:10

استراتژی های دایسکشن مطمئن- گرفتن critical view of safety

دکتر عابد(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

10:00-9:20

پانل: آسیب های مجاری صفراوی- Stenting- درناژ- T-Tube- ترمیم اولیه- موارد کنزروایتو

 

 دکتر قوامی – دکتر پکنه -دکتر صادقی ( متخصص جراحی عمومی ) –دکتر کیانمنش

گرداننده : دکتر کلباسی(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

10:10-10:00

پذیرایی

 

 

هیات رئیسه : دکتر سروش دکتر ضرغامی دکتر کرامتی دکتر جوادی پروانه

 

10:20-10:10

مقایسه کوله سیستکتومی SILS با مینی لاپاروسکوپیک کوله سیستکتومی

دکتر سروش ( متخصص جراحی)

10:30-10:20

درمان لاپاروسکوپیک کیست هیداتید: درناژ بدون Leak

دکتر نورشفیعی(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

10:40-10:30

درمان لاپاروسکوپیک کیست هیداتید Video session

دکتر پکنه (متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

10:50- 10:40

جراحی لاپاروسکوپیک تومورهای کبدی

Dr. Kianmanesh

10:50-11:00

اکسپلور ترانس کلدوک لاپاروسکوپیک- تکنیک ها و مشکلات- نتایج

دکتر پورسیدی(متخصص جراحی)

11:10-11:00

اکسپلور ترانس کیستیک لاپاروسکوپیک - تکنیک ها و مشکلات- نتایج

دکتر نظری(متخصص جراحی)

11:10-11:20

Video session: درمان لاپاروسکوپیک کیست کولدوک

Dr. Kianmanesh

11:20-12:00

پانل: کلدوکولیتازیس- کلانژیت- پانکراتیت - Lop chole -ERCP

دکتر قناعتی( رادیولوژیست)+ دکتر صادقی ( گوارش)

گرداننده: دکتر سعیدی مطهر (متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

12:00-13:00

ناهار و نماز

 

 

هیات رئیسه : دکتر طالب پور دکتر محمودیه دکتر کلیدری- دکتر سادات منصوری

 

13:10- 13:00

آخرین اندیکاسیون ها و کنتراندیکاسیون های جراحی باریتریک و متابولیک

دکتر داورپناه(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

13:10-13:20

ERAS در جراحی باریتریک

دکتر علیمیان ( متخصص بیهوشی)

13:35-13:20

لاپاروسکوپیک اسلیو گاسترکتومی- تکنیک ها و مشکلات

دکتر خلج (متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

13:45-13:35

هرنی محل تروکارها در جراحی  باریتریک-آیا بستن فاشیا لازم است؟

دکتر کرمان ساروی(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

13:55-13:45

خونریزی بعد از جراحی باریتریک

دکتر اقبالی(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

14:10-13:55

روش جراحی جدید برای درمان چاقی مفرط و (LDJB-SG)-T2DM

دکتر سادات منصوری( متخصص جراحی)

14:20-14:10

آبا لزوم به فیکس کاتتر ادراری در جراحی باریتریک وجود دارد؟

دکتر کلهر(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

14:30-14:20

Leak Management پس از اسلیو گاسترکتومی با تبدیل به RYGB

Dr. omran Abbas

 

15:30-14:30

جراحی زنده : کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک

 

 

هیات رئیسه: دکتر پازوکی دکتر قدسی دکتر عسگری دکتر امینی

 

15:40-15:30

Video session: اسلیو گاسترکتومی

دکتر شاپوری (متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

15:50-15:40

عبور دادن سایزر از دئودنوم حین جراحی اسلیوگاسترکتومی- منافع احتمالی

دکتر امینی(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

16:00-15:50

تغییرات سایز معده 2 سال پس از اسلیو گاسترکتومی

دکتر هادوی(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

16:15-16:00

مقایسه پلیکشن با اسلیو

دکتر طالب پور (متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

16:30-16:15

عوارض بندینگ معده

دکتر شباهنگ ( متخصص جراحی عمومی)

16:45-16:30

LRYGB – تکنیک ها و مشکلات

Dr.Ghavami

17:00-16:45

لاپاروسکوپیک مینی گاستریک بای پس- مزایا و نگرانی ها

دکتر پازوکی(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

17:15-17:00

اهمیت اندازه گیری طول روده در اعمال جراحی بایپس

دکتر عبدالحسینی (متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

17:30-17:15

پذیرایی

 

 

هیات رئیسه: دکتر زندی - دکتر شباهنگ – دکتر عبدالحسینی -  دکتر بهلولی – دکتر کرمی راد

 

17:40-17:30

خونریزی اینترالومینال زود هنگام پس از LRYGB – درمان با اندوسکوپی و درناژپرکوتانه معده

دکتر طولابی ( متخصص جراحی)

17:50-17:40

جراحی باریتریک در کودکان و نوجوانان

دکتر حمید مللی(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

18:00-17:50

اثرات جراحی باریتریک در کاهش وزن بیماران چاقی مفرط : پیگیری 12ماهه 1773 بیمار

دکتر فاطمه حسینی( اپیدمیولوژیست)

18:10-18:00

تخمین دشواری جراحی باریتریک لاپاروسکوپیک پیش از عمل

دکتر عمران عباس ( متخصص جراحی عمومی)

18:20-18:10

ITP پس از جراحی بای پس  معده Omega

دکتر صیادی (متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

18:30-18:20

اثرات عدم ریشه کنی Hpylori بر عوارض LSG

دکتر موذن زاده (متخصص جراحی  )

18:40-18:30

ارتباط بین BMI دختران با وزن تولد آنها

دکتر الماسی ( فلوشیپ جراحی درون بین زنان )

18:50-18:40

ارزیابی دریافت پروتئین قبل و بعد از انواع متفاوت جراحی باریتریک

پریسا جان محمدی( متخصص تغذیه)

19:00-18:50

اثر جراحی باریتریک روی سه درد میگرن در بیماران چاقی مفرط

مهسا حاتمی( متخصص تغذیه)

19:10-19:00

خود ارزیابی سایکومتریک پس از جراحی باریتریک

زهرا سبحانی ( روانپزشکی)

19:20-19:10

آیا دریافت غذا و تغییر ترکیب بدن پس از انواع مختلف جراحی باریتریک متفاوت است؟

حنا ارغوان( متخصص تغذیه)

19:30-19:20

اهمیت کمبود مس پس از جراحی باریتریک

علی نظری و نانی( متخصص تغذیه)

 

 

 

 

صبح روز دوم- 20 آبان -  سالن C

زمان
عنوان سخنرانی ها
سخنران

8:00-8:10

نقش جراحی کم تهاجمی (اندواسکولار) درون بین در جراحی های عروق- باید ها و نبایدها

دکتر کلانتر معتمد(جراح عروق)

 

هیات رئیسه: دکتر کلانترمعتمد- دکتر باستار دکتر ظفرقندی دکتر معینی

 

8:20- 8:10

نقش جراحی درون بین در جراحی های توراکس

دکتر باستار(جراحی توراکس)

8:30-8:20

اسپلانکنیکتومی توراکوسکوپیک – روش نوین در جهت دردهای غیر قابل کنترل احشایی

دکتر تدین (جراح عروق)

8:45-8:30

روشهای Ablative  اندواسکولار واریس

دکتر مظفر (جراح عروق)

9:00-8:45

اندیکاسیون های درمان اندواسکولر در جراحی عروق

دکتر معینی  (جراح عروق)

9:00-10:00

پانل: کاربرد روشهای MIS در بیماران مبتلا به مشکلات عروقی

دکتر کلانترمعتمد-دکتر ظفرقندی – دکتر مدقق-دکتر معینی – دکتر افشار – دکتر خوشنویس

گرداننده : دکتر ظفرقندی(جراح عروق)

10:00-10:15

پذیرایی

 

 

هیات رئیسه: دکتر وزیری دکتر بقایی دکتر مظفر دکتر مدقق دکتر افشار

 

10:15-10:25

پروسیجر کم تهاجمی Nuss برای  Pecutus excavatum

دکتر داوری (جراحی توراکس)

10:35- 10:25

مقایسه تیمکتومی توراکوسکوپیک و باز در بیماران میاستنی گراویس یا توده تیموس

دکتر مهاجری(جراحی توراکس)

10:35-10:45

سمپاتکتومی لومبار

دکتر خوشنویس(جراح عروق)

10:45-11:00

سمپاتکتومی کم تهاجمی Single port دردرمان هیبرهیدروز

دکتر وزیری(جراحی توراکس)

11:00-12:00

پانل: سمپاتکتومی لومبار، توراسیک، موارد دو طرفه، عوارض، سندروم هورنر

دکتر پازوکی – دکتر بقائی – دکتر ظفرقندی- دکتر معینی – دکتر کارگر – دکتر وزیری

گرداننده: دکتر مدقق(جراح عروق)

12:00-13:00

ناهار و نماز

 

 

هیات رئیسه: دکتر جلالی دکتر شاپوری دکتر قوامی دکتر عیدی

 

13:15-13:00

ازوفاژکتومی Three Field لاپاروسکوپیک- تکنیک ها

دکتر صفامنش(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

13:30-13:15

Video session  ازوفاژکتومی لاپاروسکوپیک اورینگر

دکتر جنگ جو (متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

13:45-13:30

Video session  جراحی توراکوسکوپیک لیومیوم ها

دکتر امینی (متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

14:45-13:45

پانل: کانسر مری و جراحی کم تهاجمی Manage عوارض ازوفاژکتومی کم تهاجمی- شیلولوتوراکس- Leak

دکتر رضا باقری – دکتر صفامنش – دکتر امینی – دکتر خلج

گرداننده : دکتر جنگجو(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

15:00-14:45

فیوژن بین مهره ای توراکسیک مستقیم کم تهاجمی (MIS-DTIF)

دکتر حمید عباسی ( جراحی ستون فقرات)

 

هیات رئیسه: دکتر جنگجو – دکتر کشوری- دکتر تولیت – دکتر صفامنش

 

15:15-15:00

Video session : هرنی هیاتال Giantو درمان های کم  تهاجمی

دکتر هاشمی زاده (متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

15:30-15:15

Video session : فوندوپلیکاسیون Nissen

Dr.Ghavami

16:30-15:30

پانل: هرنی هیاتال و رفلاکس – اندوسکوپی – مانومتری- PHمتری-تنگی –مری کوتاه – Nissen –Belsey

دکتر خلج (متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)- دکتر زمانی( فوق تخصص گوارش)  - دکتر صفری (متخصص جراحی عمومی)

گرداننده : دکتر عاشق(جراح عمومی)

 

 

 

صبح روز دوم- 20 آبان -  سالن D

زمان
عنوان سخنرانی ها
سخنران

8:00-8:15

نقش جراحی درون بین در جراحی های ارولوژیک و جایگاه آن در ایران

دکتر بصیری(متخصص اندویورولوژیست)

 

هیات رئیسه : دکتر سیم فروش دکتر رادفر

 

8:30- 8:15

پارشیل نفرکتومی لاپاروسکوپیک

دکتر رادفر (متخصص اندویورولوژیست)

8:30-8:45

Management  فیبروز رتروپریتونئال به روش لاپاروسکوپیک

دکتر سیم فروش(متخصص اندویورولوژیست)

8:45-10:00

پانل : لنف نود دایسکشن لاپاروسکوپیک رتروپریتونئال

دکتر سیم فروش – دکتر رادفر

گرداننده: دکتر رادفر(متخصص اندویورولوژیست)

10:00-10:15

پذیرایی

 

11:30-10:15

جراحی زنده : نفرکتومی پارشل / رادیکال لاپاروسکوپیک

 

11:45-11:30

آدرنالکتومی لاپاروسکوپیک- روش ها و تکنیک ها

دکتر کریمی (متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

12:00-11:45

Video session : اختلالات بلوغ جنسی در یک دختر با دیسژنزی گونادال mixed

دکتر سهیلی پور ( فوق تخصص غدد)

13:00-12:00

ناهار ونماز

 

 

هیات رئیسه: دکتر ماندگار دکتر بهارستانی دکتر بابازاه- دکتر شافع

 

13:15-13:00

کلیات روشهای جراحی کم تهاجمی در جراحی قلب

دکتر بهارستانی(جراحی قلب)

13:30-13:15

موانع توسعه MIS در جراحی قلب

دکتر بابازاده (جراحی قلب)

13:45-13:30

ری ایمپلمانت دریچه استنت دار با جراحی باز

دکتر ماندگار(جراحی قلب)

14:00-13:45

جراحی کم تهاجمی در شریان آئورت و عروق محیطی

دکتر شافع(اینترونشنال کاردیولوژیست)

14:15-14:00

تعویض دریچه آئورت با دریچه پرسیوال

دکتر قویدل(جراحی قلب)

14:30-14:15

تعویض دریچه آئورت با روش تاوی

 دکتر صنعتی ا(ینترونشنال کاردیولوژیست)

15:30-14:30

پانل: جراحی کم تهاجمی در جراحی میترال، آئورت و عروق کرونر و سایر روشهای هیپرید

دکتر ماندگار- دکتر بهارستانی – دکتر سرزعیم- دکتر بابازاده – دکتر امیرغفران

گرداننده : دکتر ماندگار(جراحی قلب)

 

                               

 

 

صبح روز دوم- 20 آبان -  سالن E

زمان
عنوان سخنرانی ها
سخنران

 

هیات رئیسه : دکتر ایمانی دکتر هاشمی دکتر خواجه نصیری دکتر رضوانی

 

8:20-8:00

اصول اولیه سونوگرافی برای بی حسی رژیونال

دکتر سعیدرضا انتظاری( متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد)

8:40-8:20

گاید سونوگرافی برای بلوک ترانکال

دکتر سید حمیدرضا فیض( متخصص بیهوشی)

9:00-8:40

بی حسی رژیونال تحت گاید سونو در کودکان

دکتر فرامرز مصفا( متخصص بیهوشی)

9:20-9:00

مدیریت APS ( Acute Pain Service) در MIS

دکتر محمودرضا آل بویه( متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد))

9:40-9:20

سردرد و رادیوفریکوئنسیThird Occipital

دکتر آرمان طاهری( متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد)

10:00-9:40

شواهد ازون تراپی در درمان درد

 دکتر بهرام نادری نبی( متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد)

10:20-10:00

پذیرایی

 

 

هیات رئیسه: دکتر آل بویه دکتر مصفا دکتر فیض

 

10:40-10:20

بلوک شبکه ستاره ای

دکتر مهران رضوانی ( متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد)

11:00-10:40

بلوک اپیدورال ترانس فورامینال لومبار

دکتر علی اکبر نصیری (متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد)

11:20-11:00

بلوک سمپاتیک لومبار

دکتر پوپک رحیم زاده ( متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد)

11:40-11:20

پروسیجرهای مداخله ای برای شکستگی های کمپرسیونی تنه مهره ها: چالش ها و تازه ها

دکتر فرناد ایمانی( متخصص بیهوشی فلوشیپ FIPP)

12:00-11:40

ارزیابی پیش مداخله ای  سونوگرافیک ناحیه ستون مهره ای لومبار در مداخلات مدیریتی درد

دکتر مسعود هاشمی( متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد)

13:00-12:00

ناهار و نماز

 

 

هیات رئیسه: دکتر طاهری- دکتر نصیری دکتر انتظاری

 

13:40-13:20

درمان با پروستاگلاندین E1 در تنگی کانال نخاعی کمری

دکتر علیرضا خواجه  نصیری (متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد)

14:00-13:20

مدیریت درد در کانسر پانکراس

دکتر سید علی امامی میبدی( متخصص بیهوشی)

 

صبح روز سوم- 21 آبان -  سالن A

زمان
عنوان سخنرانی ها
سخنران

8:00-9:00

پانل: ارگونومی –مشکلات جراح – موارد کمپلیکه – مونیتور - bed

دکتر محمودیه – دکترپکنه – دکتر شباهنگ

گرداننده: دکتر امینی(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

10:00-9:00

پانل: پتانسیل جراح لاپاروسکوپیست – سن – تعداد عمل در روز – exercise حین عمل

دکتر کلباسی – دکتر زندی –   دکتر پکنه

گرداننده :دکتر علی بیگی (متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

10:00-10:15

پذیرایی

 

10:15-11:15

جراحی زنده : کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک

 

 

هیات رئیسه : دکتر سعیدی مطهر دکتر پکنه دکتر خلج دکتر شاپوری

 

11:30-11:15

فوندوپلیکاسیون- کامل یا پارشیل ؟ اندیکاسیون ها و انتخاب روش

Dr.Ghavami

11:45-11:30

عود رفلاکس پس از فوندوپلیکاسیون لاپاروسکوپیک –علل و Management

دکتر خلج (متخصصین جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

12:00-11:45

عوارض فوندوپلیکاسیون- پیشگیری و Management

دکتر کلیدری(متخصصین جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

13:00-12:00

ناهار و نماز

 

14:00-13:00

اهدای جوایز مراسم جشن پایان کنگره

 

 

 

 

 

 

صبح روز سوم- 21 آبان -  سالن B

زمان
عنوان سخنرانی ها
سخنران

 

هیات رئیسه: دکتر قوامی دکتر پازوکی دکتر عبدالحسینی دکتر طالب پور

 

8:00-8:10

نقش MIS در درمان سودوسیست پانکراس

دکتر ضرغامی فرد(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

8:20-8:10

درمان سودوسیست پانکراس به روش اندوسکوپیک

دکتر فلاح ( فوق تخصص گوارش)

8:20-8:35

جراحی لاپاروسکوپیک برای تومور نورواندوکرین پانکراس : حفظ پارانشیم

دکتر طالب پور(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

8:35-8:50

لاپاروسکوپیک دیستال پانکراتکتومی- Step by Step

دکتر جلالی(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

9:00-8:50

Video session: ویپل لاپاروسکوپیک

Dr Ghavami

10:00-9:00

پانل: روش های کم تهاجمی در رویکرد به تومورهای پانکراس- ویپل

دیستال پانکراتکتومی- enucleation- سودوسیست ها

دکتر کیان منش - دکتر طالب پور – دکتر سعیدی مطهر – دکتر ملک پور - گرداننده: دکتر قوامی (متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

10:00-10:10

پذیرایی

 

 

هیات رئیسه: دکتر صفامنش دکتر محمودیه -  دکتر کلهر دکتر عمران عباس

 

10:10-10:20

اسپلنکتومی لاپاروسکوپیک- اندیکاسیون ها و Preop

دکتر دارابی(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

10:20-10:30

اسپلنکتومی لاپاروسکوپیک- تکنیک ها و Set up

دکتر کریمی (متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

10:30-10:45

گزارش جراحی لاپاروسکوپیک سه مورد کیست طحال

دکتر موسوی نائینی (متخصص جراحی)

10:45-11:00

مزایای لیگاسیون اولیه شریان و ورید طحال در ITP

دکتر جنگجو(متخصص جراحی – فلوشیپ جراحی درون بین)

 

هیات رئیسه: دکتر خالق نژاد دکتر مهاجر زاده دکتر هیرادفر

 

11:00-11:15

لاپاروسکوپیک پیلورومیوتومی

دکتر  اسکندری( فوق تخصص جراحی اطفال)

11:25-11:15

تکنیک های جدید ترمیم هرنی در اطفال  

دکتر  موسوی خوش دل( فوق تخصص جراحی اطفال)

11:25-11:35

MISدر درمان آمپیم در اطفال

دکتر مهاجر زاده ( فوق تخصص جراحی اطفال)

11:35-11:50

تکنینک جدید MIS در درمان آترزی مری

دکتر شجاعیان(فوق تخصص جراحی اطفال)

12:00-11:50

آپاندکتومی بوسیله نفروسکوپ در اطفال از طریق برش منفرد  ترانس امبلیکال

دکتر شجاعیان ( فوق تخصص جراحی اطفال)

13:00-12:00

ناهار و نماز

 

 

 

 

 

صبح روز سوم   - 21 آبان -  سالنC

زمان
عنوان سخنرانی ها
سخنران

 

هیات رئیسه : دکتر عکاشه ، دکتر رازی، دکتر فراهینی

 

11:15-11:00

معرفی سیستم آرتروسکوپ

مهندس نوری - کارشناس

11:30-11:15

نقایص شایع در دستگاههای ارتروسکوپ

مهندس توکلی کارشناس

12:00-11:30

معرفی وسایل ارتروسکوپی

مهندس کاظمی کارشناس

13:00-12:00

ناهار و نماز

 

13:15-13:00

 استریلیتی در وسایل و سیستم ارتروسکوپ

دکتر رضازاده

13:30-13:15

بیهوشی و بیحسی در آرتروسکوپی

دکتر فیض

13:45-13:30

اصول آتروسکوپی شانه – اصول آرتروسکوپی آرنج

دکتر نخعی

14:00-13:45

اصول آرتروسکوپی مچ دست

دکتر پهلوان

14:15-14:00

اصول آرتروسکوپی هیپ

دکتر یگانه

 

هیات رئیسه : دکتر گیتی ، دکتر جبل عاملی، دکتر ترکمان

 

14:30-14:15

اصول ارتروسکوپی زانو

دکتر مقتدایی

14:45-14:30

اصول ارتروسکوپی مچ پا

دکتر ولی اللهی

15:00-14:45

اصول ارتروسکوپی اطفال

دکتر غزنوی

15:15-15:00

آینده آرتروسکوپی

دکتر جهانسوز

16:00-15:15

پرسش و پاسخ

سخنرانان

 

 

 

صبح روز سوم   - 21 آبان -  سالنD

گروه پزشکی ورزشی

زمان
عنوان سخنرانی ها
سخنران

8:45-8:00

اصول تجویز نسخه نویسی ورزشی و ارزیابی عوامل خطر

دکتر علی مظاهری نژاد

9:30-8:45

اصول ورزش درمانی در چاقی و کاهش چربی مرکزی

دکتر زهرا علی­زاده

10:00-9:30

روش­های غیرتهاجمی کاهش سلولیت و چاقی موضعی

دکتر پریسا نجاتی

10:30-10:00

استراحت و پذیرایی

 

11:15-10:30

تجویز ورزش هوازی و قدرتی بعد از جراحی چاقی

دکتر هاله دادگستر

12:00-11:15

پرسش و پاسخ

 

13:00-12:00

نهار و نماز