برنامه صبحانه علمی

بدون نویسنده
1395/08/18
1848 بار

روز اول چهارشنبه 95/08/19

7 صبح

میز 1
اسلیو
دکتر خلج، دکتر ضرغامی
میز 2
بای پس کلاسیک و مینی
دکتر قوامی – دکتر عبدالحسینی
میز 3
جراحی کبد و مجاری صفراوی
دکتر کیان مش - دکتر دارابی -
دکتر کرمان ساروی
میز 4
پلیکاسیون
دکتر طالب پور
 

 

 

 

روز دوم پنجشنبه 95/08/20

7 صبح

میز 1
Gastric Banding - banded bypass
دکتر عسکری- دکتر عاشق-دکتر شباهنگ
میز 2
جراحی معده
دکتر قوامی - دکتر اقبالی
میز 3
آدرنال و طحال
دکتر خلج ، دکتر کرمان ساروی
میز 4
تومورهای رکتوم و کولون
دکتر وحید حسینی ، دکتر صفا منش
 

 

 

 

روز سوم جمعه  95/08/21

7 صبح

میز 1
TEP,TAPP
دکتر سعیدی مطهر- دکتر کلهر
میز 2
آشالازی و ریفلاکس
دکتر خلج- دکتر شاپوری
میز 3
تومورهای نورواندوکرین و پانکراس
دکتر کیان منش-دکتر دارابی -
دکتر کرمان ساروی
میز 4
پرولایس رکتوم
دکتر قوامی ، دکتر زمانی