آدرس دبیر خانه علمی و اجرایی کنگره:

خیابان ستارخان، خیابان نیایش، خیابان شهید منصوری، مرکز آموزشی تحقیقاتی جراحی های کم تهاجمی

تلفن:

0098-21-64352127
0098-21-64352127

پست الکترونیکی:

info@mistic2016.com
دانلود اطلاعات بصورت: vCard

اطلاعات متفرقه:

در صورتیکه برای استفاده از وب سایت به راهنمایی نیاز دارید و همچنین پرسش های متفرقه خود را میتوانید در اینجا مطرح بفرمایید.